Jokainen asiakas ja jokainen projekti on ainutlaatuinen.

Peräti 60% yrityksistä valitsee SILLAN kumppanikseen.

Yksi SILLAN tärkeimmistä arvoista, asiakaslähtöisyyden lisäksi, on avoimuus. Meille on tärkeää olla toiminnassamme läpinäkyviä ja kommunikoida asiakkaidemme kanssa avoimesti. Tämä luo perustan hyvälle yhteistyölle, jossa selkeys ja tiedonkulku ovat avainasemassa.


SILTA on vuonna 2020 perustettu, verrattain nuori yritys. Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme päässeet keskustelemaan jo yli sadan suomalaisen yrityksen kanssa. Juuri nämä keskustelut ovat työssämme parasta. Pääsemme sukeltamaan mitä kiinnostavimpiin teemoihin, aina hyödyllisistä kuluttajatuotteista ja innovativiisista palveluista, monimutkaisiin insinööriratkaisuihin. Keskustelut ovat konkreettisia ja syvällisiä. Ensitapaamisessa käymme usein yhdessä läpi, mitkä askeleet ovat tarpeellisia Saksan markkinoille siirryttäessä.

Missä vaiheessa asiakas jo on?

Joillakin yrityksillä voi olla jo vahva käsitys siitä, miten he haluavat laskeutua Saksan markkinoille ja millaisia toimia heidän täytyy toteuttaa päästäkseen tavoitteisiinsa. Heillä on ehkä jo panostettu operatiivisen toiminnan suunnitteluun, esimerkiksi paikalliset lainsäädännöt on jo tarkistettu, mahdolliset kumppanuudet paikallisten yritysten kanssa selvitetty tai jopa paikallisen henkilöstön rekrytointi aloitettu.


Toisissa yrityksissä voidaan kuitenkin olla vasta alkuvaiheessa ja niissä tarvitaan enemmän tietoa Saksan markkinoiden mahdollisuuksista ja haasteista ennen tarkemman suunnittelun aloitusta. Heillä tarvitaan apua markkinatutkimuksen laatimisessa ja strategioiden kehittämisessä, jotta yritys voi määrittää oikeat tavoitteet ja saavuttaa ne tehokkaasti.

SILTA asiakkaan tukena

Me SILLALLA olemme asiakkaidemme tukena riippumatta siitä, missä vaiheessa he ovat. Me voimme auttaa niitä, jotka ovat jo aloittaneet operatiivisen toiminnan suunnittelun, kuin myös niitä, jotka tarvitsevat enemmän tietoa ja tukea liiketoimintasuunnitelmansa kehittämiseen. Yhteistyössä asiakkaamme kanssa räätälöimme strategian, joka sopii juuri heidän tarpeeseen.

SILLAN kolmen toimintavuoden kuluessa olemme lähettäneet tarjouksen yhteensä 86 yritykselle, ja olemme ylpeitä siitä, että peräti 60% näistä yrityksistä on valinnut SILLAN kumppanikseen.

Olemme auttaneet näitä yrityksiä avaamaan ovia Saksan markkinoille ja todistaneet niiden kasvua uudessa maassa. Yhteistyön kesto riippuu pitkälti asiakkaan tarpeista. Projektit, jotka kestävät muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen, voivat olla lyhyitä, mutta niiden vaikutus voi olla merkittävä asiakkaan liiketoiminnalle. Toisaalta pidemmät projektit voivat kestää useita vuosia ja vaativat suurempaa sitoutumista ja yhteistyötä asiakkaan kanssa.


Tärkeää on, että projektien kesto ja laajuus mukautuvat aina asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Jokainen yritys ja projekti on erilainen ja SILTA pystyy tarjoamaan asiakkailleen heille sopivia, joustavia ja räätälöityjä ratkaisuja.

Saksan markkinoille. Saksan vienti. Saksalainen yritys. Markkinatutkimus. Markkina-analyysi. Saksan markkinat. Partnerhaku.

Plussaa myös Suomen taloudelle

On erittäin palkitsevaa olla mukana auttamassa suomalaisia yrityksiä laajentamaan toimintaansa Saksan markkinoille, sillä näin ne saavat mahdollisuuden kasvaa kansainvälisesti. Erityisesti pienemmät ja keskisuuret yritykset voivat löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvattaa kilpailukykyään kansainvälisillä markkinoilla. Tämä on tärkeää paitsi yrityksille itselleen, myös Suomen taloudelle ja työllisyydelle, sillä kansainvälinen kasvu auttaa luomaan uusia työpaikkoja ja lisäämään vientituloja.


SILTA ei pelkää kokeilla, rakentaa tai oppia uutta. Jokainen asiakas ja jokainen projekti on ainutlaatuinen.


Tyytyväinen asiakas on meille sydämenasia💙🤍


Vinkki | Ensimmäinen askel Saksan markkinoille voisi olla markkinaselvitys. Sekin onnistuu kauttamme vaivattomasti. Lue lisää täältä: https://www.silta.one/palvelut/markkinaselvitys/ 


☀️🍃Kesäterveisin, tällä kertaa Suomen suvesta, järven rannalta.

Mari Kutila
17.07.2023

Saksan markkinoille. Saksan messut. Yrityksen perustaminen Saksaan. Myyntiagentti Saksa. Saksan ALV-tunnus. Saksan messuille.