SILTA PALVELUT

MARKKINASELVITYS

Tunne ympäristösi
ja potentiaalisi.


MIKSI?
Markkinaselvitys on oiva tuki asioiden ja päätösten helpottamiseksi. Se auttaa ennenkaikkea oikean strategian valitsemisessa.

SISÄLTÖ
Markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, tuote- ja palvelukartoitus, yhteistyökumppanien kartoitus.

TULOS
Markkinan kuvaus

KESTO
2-6 viikkoa

STRATEGINEN TUKI

Tiedä suunnitelmasi
ja suuntasi.


MIKSI?
Strategiset päätökset ovat olennainen osa menestymistä. Strategia antaa toiminnalle suunnan ja auttaa priorisoimaan. 


SISÄLTÖ

Nykyisen strategian analysointi ja sen lokalisointi saksalaiseksi, sekä toimintasuunnitelman luominen.


TULOS

Strategia + toimintasuunnitelma


KESTO

1-4 viikkoa / tarpeen mukaan

OPERATIIVINEN TOIMINTA

Toteuta
suunnitelmasi.


MIKSI?
Saksankielinen edustus
paikanpäällä on iso etu, koska
saksalaiset käyvät mielellään kauppaa omalla kielellään.


SISÄLTÖ
Käytännön asiat, jotka auttavat yritystäsi kasvamaan Saksassa: myynti, markkinointi, rekrytointi, toimitilat, liiketoiminnan kehitys.

TULOS

Sunnitelmasta tulee totta

KESTO
1-12 kk / jatkuva

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

Aseta pilarit
ja kulmakivet.


MIKSI?
Jos asut pysyvästi
Saksassa tai liiketoimintasi
vaatii jatkuvaa
läsnäoloa maassa.SISÄLTÖ
Toiminimen perustaminen, veronumero(t), pankkitili(t), luvat, vakuutukset, kirjanpito- ja veroasiat.

TULOS

Saksalainen toiminimi


KESTO
2-6 viikkoa

SILTA DIENSTLEISTUNGEN


Kansainvälistymispalvelut Saksa: Saksan markkinoille

MARKTANALYSE

Kenne deine Umgebung
und dein Potenzial.


WARUM?
Marktforschung ist eine großartige Unterstützung, um Entscheidungen zu erleichtern. Vor allem hilft es bei der Auswahl der richtigen Strategie.

INHALT

Marktanalyse, Wettbewerbsanalyse, Ermittlung von Geschäftspartnern sowie Recherche der Lage der Produkte/Dienstleistungen.

Kansainvälistymispalvelut Saksa: Saksan markkinoille

STRATEGISCHES SUPPORT

 Kenne deine Pläne
und Laufrichtung.


WARUM?
Strategische Entscheidungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs. Die Strategie gibt die Richtung zum Handeln vor und hilft bei der Priorisierung.

INHALT

Analyse der aktuellen Strategie und dessen Lokalisierung für Deutschland, sowie Erstellung eines Aktionsplans.

Kansainvälistymispalvelut Saksa: Saksan markkinoille

OPERATIVES GESCHÄFT

Setze deinen
Plan um.


WARUM?
Vertretung in deutscher
Sprache vor Ort ist ein großer Vorteil, weil Deutsche
handeln gerne in ihrer eigenen Sprache.

INHALT
Vertrieb, Marketing, Messen, Personalbeschaffung, Geschäftsräume, Geschäftsentwicklung.

Kansainvälistymispalvelut Saksa: Saksan markkinoille

FIRMENGRÜNDUNG

Baue das Fundament und
lege den Grundstein.


WARUM?
Wenn du dauerhaft
in Deutschland lebst oder dein Unternehmen konstante
Präsenz im Land
erfordert.

INHALT

Einrichtung von Firmennamen, Steuernummer(n), Bankkonto, Genehmigungen, Versicherungs-, Buchhaltungs- und Steuerangelegenheiten.