Saksan markkinoille. Markkinaselvitys Saksa. Markkinatutkimus Saksa. Markkina-analyysi Saksa. Partnerhaku Saksa
 Näitä Saksan markkinoiden haasteita ja mahdollisuuksia 
ei kannata unohtaa

Suomen tärkein kauppakumppani - Saksa Suomen tärkein kauppakumppani Saksa on läheisyytensä ja arvoketjunsa ansiosta luonnollinen markkina suomalaisyrityksille. Monet suomalaiset tuotteet ja palvelut päätyvät Saksaan tai Saksan kautta muille markkinoille. Tilannetta monimutkaistavat tällä hetkellä kuitenkin esimerkiksi sota, inflaatio, energiakriisi ja työvoimapula.Näistä epävarmuuksista huolimatta Saksan liittohallitus pitää kiinni tavoitteestaan uudistaa maan talous kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2045 mennessä. Vihreään ja digitaaliseen siirtymään sekä infrastruktuuriin panostetaan, ja erityisesti energiasektori on murroksessa. Näistä syistä suomalaisyrityksillä onkin hyvät edellytykset menestyä Saksan markkinoilla. Kysyntää Saksassa on nimittäin juuri ilmastotavoitteiden saavuttamista ja digitalisaatiota tukeville ratkaisuille monilla eri aloilla.

Haasteita Saksan ja Suomen välisessä kaupassa

Viime vuosina on ollut kehitteillä paljon epävarmuutta kansainvälisen kaupan suhteen, joka koskee myös Suomen kauppaa Saksan kanssa. Maailmankauppa yleisesti on murroksessa, sillä siihen vaikuttavat pandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Euroopan energiakriisi ja talouden taantuma. 

Listaamme tähän muutamia varteenotettavia seikkoja haasteista Saksan ja Suomen kaupan välillä:

Geopolitiikka & maailmankaupan murros

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on merkittävästi heikentänyt Saksan talousnäkymiä. Lisäksi jylläävä inflaatio, Euroopan energiakriisi sekä jatkuvat toimitusketjuongelmat ja työvoimapula haittaavat taloutta. Meneillään on maailmankaupan murros, jossa jännitteet kasvavat ja protektionismi vahvistuu. Yritysten on opittava elämään ja menestymään epävarmoissa oloissa. Sota on pakottanut Saksan irrottautumaan riippuvuudestaan Venäjään.

Tiukka kilpailu

Saksan markkinoilla on usein tiukka kilpailu: Maassa toimii monia kansainvälisiä, erittäin vakiintuneita yrityksiä, joiden markkinaosuus on suuri. Kilpailu voi olla erityisen haastavaa uusille yrityksille, jotka yrittävät murtautua Saksan markkinoille. Suomalainen yritys keskittyy usein pelkästään siihen, kuinka suuri markkina Saksa on, mutta unohtaa että suuri markkina tuo tullessaan runsaasti kilpailijoita.

Digitalisaatio

Saksan taloudessa digitalisaatio on edennyt hitaammin kuin muissa kehittyneissä talouksissa. Tämä voi johtaa siihen, että joillakin aloilla yritykset jäävät jälkeen teknologian kehityksestä ja näin myös kilpailusta. Saksan digisiirtymä on hidasta resurssien ja ajanpuutteen takia. Lisäksi digitaalinen infrastruktuuri on riittämätön, järjestelmien päivittäminen on vaikeaa, ja kustannukset ovat korkeat. 

Osavaltiojako

Suomalaiset eivät aina tule ajatelleeksi, että Saksassa on 16 erilaista osavaltiota ja niiden väleillä on merkittäviä eroja. Kannattaa aloittaa yhdestä osavaltiosta ja opetella sen lait ja tavat kunnolla. Bisneksen teko on järkevintä aloittaa pohjoisesta, jossa suomalaiset ovat jo tuttuja.

Sääntely

Saksan markkinoilla on monia säännöksiä ja säädöksiä, jotka vaikuttavat yritysten toimintaan. Esimerkiksi ympäristö- ja työsuojelusäädökset voivat vaikuttaa tuotantoprosesseihin ja lisätä yritysten kustannuksia.

Työvoiman saatavuus

Joidenkin alojen työvoiman saatavuus voi olla haaste Saksassa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että työvoiman kysyntä on suurempi kuin tarjonta, ja siitä että tiettyjä työpaikkoja ei koeta houkutteleviksi. Myös eläköityvän työvoiman korvaaminen on haaste. Tarvitaan runsaasti työperäistä maahanmuuttoa sekä työurien pidentämistä, jotta yritysten avoimet työpaikat saadaan täytettyä.

Kulttuurierot ja kontaktien luonti

Kulttuurierot ovat maantieteellisestä läheisyydestä huolimatta suuret. Henkilökohtaisten kontaktien luominen saksalaisiin vie paljon aikaa. Monet yritykset ovat perinteisiä, jopa konservatiiviselta tuntuvia perheyrityksiä, jotka ovat tottuneet toimimaan tuttujen kumppanien kanssa. Kaikki lähtee luottamuksen rakentamisesta, mikä vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä.

Saksan kieli 

Kauppaa käydään lähinnä saksan kielellä. Vanha sanonta: ”Ostaa voi englanniksi, mutta myyminen vaatii paikallisen kielen osaamista” pätee hyvin Saksan markkinoille. Saksan kielen taitoa arvostetaan ja monin paikoin se on edellytys bisneksen tekoon.

Ei haasteita ilman mahdollisuuksia

Saksa on houkutteleva markkina ei pelkästään sen koon ja sijainnin takia, vaan myös valtavien mahdollisuuksien myötä. Saksan energiamurros, fokusoituminen vihreään siirtymään ja digitaalisuuteen luovat runsaasti mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. 

Suomen ja Saksan väliset kauppasuhteet ovat loistavat. Suomeen sekä suomalaiseen osaamiseen luotetaan Saksassa. Osavaltioiden ja kaupunkien uudistushankkeet luovat konkreettisia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Suomella on osaamista etenkin digitalisaation, biotalouden, elintarvikkeiden, autonomisen liikennöinnin ja ikääntymiseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden tarjonnassa. 

Listaamme tähän muutamia erityisen innostavia mahdollisuuksia Saksan markkinoiden suhteen: 

Suuri markkinakoko

Saksan talous on yksi maailman suurimmista ja vakaimmista markkinoista. Tämä tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saavuttaa suuria asiakasryhmiä.

Vahva teknologinen osaaminen

Saksa on tunnettu korkeasta teknologisesta osaamisestaan ja innovaatioistaan, mikä tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää tätä osaamistaan ja kehittää uusia tuotteita ja palveluita.

Vienti

Saksan talous on vientivetoinen: maassa on runsaasti vientiin erikoistuneita yrityksiä. Suomalaisyritysten on Saksan markkinoilla mahdollista laajentaa liiketoimintaansa ja saavuttaa uusia kansainvälisiä markkinoita.

Lokalisointi

Myös Saksassa yritykset arvioivat nyt tuotanto- ja arvoketjujensa kestävyyttä. Suomalaisille yrityksille voi aueta uusia mahdollisuuksia, kun saksalaiset yritykset lokalisoivat tuotantoketjujaan ja hakevat kumppaneita ja tavarantoimittajia Euroopasta.

Investointimahdollisuudet

Saksa tarjoaa yrityksille houkuttelevia investointimahdollisuuksia ja tukea uusien innovaatioiden kehittämiseen. Maassa on myös monia tutkimus- ja kehitysyksiköitä, joissa yritykset voivat tehdä yhteistyötä.

Koulutettu työvoima

Saksa on tunnettu koulutetusta ja pätevästä työvoimastaan, mikä tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saada ammattitaitoista ja sitoutunutta henkilöstöä.

Energiamurros

Vaikka energiamurros voi olla haaste, se tarjoaa myös mahdollisuuksia erityisesti uusiutuvan energian tuotannolle ja teknologian kehittämiselle. Saksan irtaantuminen venäläisestä energiasta on johtanut siihen, että vihreä siirtymä etenee nyt ennätysvauhtia. 

Digitalisaatio

Saksa on parhaillaan siirtymässä kohti digitalisaatiota, mikä tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja ja hyödyntää uusia teknologioita.

Saksan markkinoille. Kansainvälistyminen. Digitalisaatio.

Matkailu

Saksa on suosittu matkailumaa, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää matkailun kasvavaa trendiä.

Korkea työmoraali

Näiden mahdollisuuksien lisäksi Saksa on tunnettu vakaasta poliittisesta ilmapiiristään ja korkeasta elintasostaan, mikä tekee siitä houkuttelevan maan niin liiketoiminnan kuin asumisenkin näkökulmasta.

Hyvä aika lähteä Saksan markkinoille

Vaikka Saksan haasteet ovat tällä hetkellä suuria, avaa käynnissä oleva muutos rutkasti uusia mahdollisuuksia. Muutoksessa ovat Saksan teollisuuden arvoketjut ja haussa ovat uudet, luotettavat kumppanit. Potentiaalia syntyy erityisesti digitalisaation hyödyntämisestä.

Onko sinulla tähtäimessä siirtyä Saksan markkinoille? Me SILLAlla olemme luotettava kumppani Saksan markkinoista kiinnostuneille suomalaisyrityksille. Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan mahdollisuuksistanne!Aurinkoisin syysterveisin Hampurin metropolista,

Mari


18.10.2023

Saksan markkinoille. Saksan messut. Yrityksen perustaminen Saksaan. Myyntiagentti Saksa. Saksan ALV-tunnus. Saksan messuille.