Saksan markkinoille. Markkinaselvitys

SAKSAN MARKKINASELVITYS

Markkinatutkimus onnistuu kauttamme tehokkaasti. Me tunnemme paikalliset tavat, tapahtumat ja kilpailutilanteen. 

Lähellä Saksan markkinoita

Olemme paikan päällä Saksassa ja toimimme päivittäin paikallisten tuotteiden ja palvelujen parissa. Autamme identifioimaan yrityksesi potentiaalin, mahdollisuudet ja tarpeet Saksan markkinoilla. Tarvittaessa selvitämme myös mahdolliset asiakassegmentit, alan hintatason ja potentiaalisten asiakkaiden ominaispiirteet. Kilpailija-analyysin avulla keräämme tietoa yrityksesi kilpailijoista sekä heidän markkinointi- ja myyntikanavista. Sen kautta arvioimme yrityksesi kilpailumahdollisuudet Saksassa. Tuote- ja palvelukartoituksella määrittelemme tuotteesi tai palvelujesi markkinaosuudet Saksassa. Lisäksi selvitämme mahdolliset yhteistyökumppanit ja asiakkaat Saksan markkinoilta.

#TIETOONKULTAA

Psst... Älä unohda tarkistaa, voitko hakea Business Finlandin Market Explorer tai Tempo rahoitusta markkinaselvitykseen - säästät rahaa.

Saksan markkinoille. Markkinaselvitys Saksa. Markkinatutkimus Saksa. Markkina-analyysi Saksa. Partnerhaku/Kumppanihaku Saksa.
Saksan markkinoille. Markkinaselvitys

MARKKINASELVITYS

- S -

Projekti toteutetaan 2-3 viikon kuluessa.
Asiantuntijapalvelun kesto: 3 päivää

Saksan markkinoille. Markkinaselvitys

MARKKINASELVITYS

- M -

Projekti toteutetaan 3-6 viikon kuluessa.
Asiantuntijapalvelun kesto: 5 päivää

Saksan markkinoille. Markkinaselvitys

MARKKINASELVITYS

- L -

Projekti toteutetaan 6-8 viikon kuluessa.
Asiantuntijapalvelun kesto: 8 päivää

Markkinaselvitys Saksa | Markkinatutkimus Saksa | Markkinatutkimuksen rahoitus | Markkinatutkimuksen hinta Saksa

MIKSI

1. Markkinaselvitys on oiva tuki asioiden ja päätösten helpottamiseksi. Se tukee oikean strategian valinnassa Saksan markkinoita varten.

2. Markkinaselvityksen avulla tunnistaa oman toimialan menestymisen edellytykset Saksassa.

3. Markkinaselvitys pienentää väärien valintojen riskiä.

4. Markkinaselvityksellä saavutetaan kilpailuetuja sekä saadaan mahdollisesti uusia ideoita ja vinkkejä omaan tuotteeseen.

5. Markkinaselvitys lisää ymmärrystä Saksan markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista ja on väline myynnin kasvuun.

Markkinaselvitys Saksa | Markkinatutkimus Saksa | Markkinatutkimuksen rahoitus | Markkinatutkimuksen hinta Saksa

SISÄLTÖÄ *

Markkina-analyysi

 • markkinoiden potentiaali, mahdollisuudet, tarpeet, rakenne ja suuruus
 • tulevaisuuden trendit ja muutokset
 • standardit ja säännöt
 • tärkeät toimijat ja verkostot
 • media ja vaikutuskanavat/markkinointi
 • mahdolliset asiakassegmentit
 • asiakkaiden ominaispiirteet, tarpeet ja ostovoima
 • tuotteen viennin edellytykset (mm. sertifioinnit ja lainsäädäntöön liittyvät tekijät)


Kilpailija-anayysi

 • kilpailijoiden kartoitus; ominaispiirteet, vahvuudet ja heikkoudet
 • kilpailijoiden käyttämät markkinointi- ja myyntikanavat sekä hinnoittelu


Tuote- ja palvelukartoitus

 • tuotteiden ja palvelujen markkinaosuudet, alueellisuus ja hintataso
 • tarvittavat sertifioinnit


Järjestämme myös yritystapaamisia sekä toimimme tarpeen mukaan neuvotteluapuna.


*) Sisältö vaihtelee asiakkaan tarpeiden mukaan.

Markkinaselvitys Saksa | Markkinatutkimus Saksa | Markkinatutkimuksen rahoitus | Markkinatutkimuksen hinta Saksa

TULOS

Jokainen markkinaselvitys toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti, jolloin metodit, markkinaselvityksen kesto sekä saadut tulokset vaihtelevat projektista riippuen. Markkinaselvityksen tulos on markkinan kuvaus, jossa kerrotaan mm. markkinan ensisijaiset mahdollisuudet ja muutostrendit, analysoidaan kilpailuympäristö ja arvioidaan markkinapotentiaali tai markkinoiden edellytykset selvityksen kohteena olevalle liiketoiminnalle.

Markkinaselvitys Saksa | Markkinatutkimus Saksa | Markkinatutkimuksen rahoitus | Markkinatutkimuksen hinta Saksa

MISTÄ RAHOITUS?

Lukuisat yritykset ja omatkin asiakkaamme ovat hyödyntäneet Business Finlandin rahoitusta nimenomaan markkinaselvityksen teettämiseen. Markkinaselvityksen rahoittamiseen voi hyödyntää esimerkiksi Business Finlandin Market Explorer tai Tempo -rahoitusta:

Market Explorer

 • Myönnetään yli 5-vuotiaille oy-muotoisille pk- tai midcap-yrityksille.
 • Yrityksille, jotka etsii tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille uusia markkinoita ulkomailta.
 • Rahoituksella voi ostaa asiantuntijapalveluita, joilla saa uutta tietoa ja osaamista uudesta kansainvälisestä markkinasta (esim. esikonseptoinnit, selvitykset/analyysit, koemarkkinointi tiedon keräämiseksi ja kartoitukset).
 • Yrityksessä tulee olla Suomessa vähintään 2 hengen sitoutunut tiimi, joista yksi kehittää yrityksen toimintaa 100%. Myös palkat hyväksytään osaksi projektin kustannuksia.
 • Huomaa, että Market Explorer -rahoitus voidaan myöntää useamman kerran, jos aikaisemmissa projekteissa on saatu hyviä tuloksia.
 • Rahoituksen määrä on 5.000-40.000 euroa ja se kattaa 50 % projektin kustannuksista.
 • Projektin kokonaisbudjetti voi siis olla 10.000–80.000 euroa.
 • Rahoitusta ei tarvitse maksaa takaisin.Tempo

 • Myönnetään alle 5-vuotiaille yrityksille, joilla on max. 50 työntekijää ja liikevaihto/tase korkeintaan 10 miljoonaa euroa.
 • Yrityksille, jotka haluavat kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.
 • Rahoituksen avulla voi parantaa valmiuksia kansainväliseen kasvuun, testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta tai kartoittaa kysyntää uudella markkinalla (esim. selvitykset, testaukset ja pilotointi, toimintatapojen kehittäminen)
 • Yrityksellä tulee olla oman pääoman ehtoista rahoitusta vähintään 30.000 euroa sekä varmistettu projektinaikainen kokonaisrahoitus.
 • Yrityksessä tulee olla vähintään 2 henkilön sitoutunut Suomessa työskentelevä tiimi.
 • Huomaa, että Tempo-rahoitus myönnetään vain kerran.
 • Rahoituksen määrä on max. 60.000 euroa ja se kattaa 75 % projektin kustannuksista.
 • Projektin kokonaisbudjetti voi siis olla 80.000 euroa.
 • Rahoitusta ei tarvitse maksaa takaisin.

PARTNER-/EDUSTAJAHAKU  

Etsitkö saksalaista myyntiagenttia, jakelijaa, jälleenmyyjää, myynti- tai yrityskumppania?

HYÖDYNNÄ MYÖS MUUT PALVELUMME

Partnerhaku. Saksan markkinoille. Kansainvälistyminen.

Etsimme sopivan saksalaisen myyntiedustajan, jakelijan, jälleenmyyjän, myynti- tai yhteistyökumppanin yrityksellesi.

Yhtiön perustaminen. Saksan markkinoille. Kansainvälistyminen.

Tiimistämme löytyy yli 20 vuoden kokemus yhtiöiden perustamisesta Saksassa.

Saksan ALV-tunnus. Saksan markkinoille. Kansainvälistyminen.

Täytämme hakemuslomakkeet ja kommunikoimme veroviraston kanssa aina veronumeron ja ALV-tunnuksen omistamiseen asti. 

Operatiivinen toiminta. Saksan markkinoille. Kansainvälistyminen.

Huolehdimme Saksan toiminnastasi ja olemme tiimisi paikan päällä. Meidän kautta hoituvat myös partnerhaut ja myyntikampanjat.

messupalvelut. Saksan markkinoille. Kansainvälistyminen

Olemme messuedustajasi messuilla, teemme tarvittavat messuvalmistelut ennen messuja ja huolehdimme messujen jälkiaktiviteeteista puolestasi.

Saksan markkinoille. Kansainvälistyminen. Markkinaselvitys. Markkina-analyysi.

>> Kokemuksemme SILTA Market Entry Germanyn tarjoamasta palvelusta on ollut erittäin positiivinen. Reilun kahden vuoden ajan olemme saaneet vahvaa ja luotettavaa apua erilaisiin, jatkuvasti muuttuviin haasteisiimme. Yhteistyö SILLAn kanssa on ollut sujuvaa, mutkatonta ja erittäin miellyttävää. SILTA pystyy tarkastelemaan erilaisia kysymyksiä monesta näkökulmasta ja niin sanotusti boxin ulkopuolelta. Voimme lämpimästi suositella SILTA Market Entry Germanyn palveluja yrityksille, jotka haluavat avata markkinoita Saksassa.<<

STR Nordic
Suomen Terveysravinto Oy
www.strnordic.de
www.strnordic.fi

Markkinaselvitys Saksa | Markkinatutkimus Saksa | Markkinatutkimuksen rahoitus | Markkinatutkimuksen hinta Saksa