Markkinaselvitys Saksa | Markkinatutkimus Saksa | Markkinatutkimuksen rahoitus | Markkinatutkimuksen hinta Saksa

SAKSAN MARKKINASELVITYS

Olemme paikan päällä Saksassa. Olemme päivittäin paikallisten tuotteiden/palvelujen parissa ja siten lähellä Saksan markkinoiden tapahtumia.

Autamme identifioimaan yrityksesi potentiaalin, mahdollisuudet ja tarpeet Saksan markkinoilla. Tarvittaessa selvitämme myös mahdolliset asiakassegmentit, alan hintatason ja potentiaalisten asiakkaiden ominaispiirteet. Kilpailija-analyysin avulla keräämme tietoa yrityksesi kilpailijoista sekä heidän markkinointi- ja myyntikanavista. Sen kautta arvioimme yrityksesi kilpailumahdollisuudet Saksassa. Tuote- ja palvelukartoituksella määrittelemme tuotteesi tai palvelujesi markkinaosuudet Saksassa. Lisäksi selvitämme mahdolliset yhteistyökumppanit ja asiakkaat Saksan markkinoilta.

Psst... Älä unohda tarkistaa, voitko hakea Business Finlandin Market Explorer tai Tempo rahoitusta markkinaselvitykseen - säästät rahaa.

SAKSAN MARKKINASELVITYS HINTA | MARKKINASELVITYS SAKSAN MARKKINOISTA HINTA | SAKSAN MARKKINASELVITYKSEN HINTA

MARKKINASELVITYS

- S -

Projekti toteutetaan 2-3 viikon kuluessa.
Asiantuntijapalvelun kesto: 3 päivää

SAKSAN MARKKINASELVITYS HINTA | MARKKINASELVITYS SAKSAN MARKKINOISTA HINTA | SAKSAN MARKKINASELVITYKSEN HINTA

MARKKINASELVITYS

- M -

Projekti toteutetaan 3-6 viikon kuluessa.
Asiantuntijapalvelun kesto: 5 päivää

SAKSAN MARKKINASELVITYS HINTA | MARKKINASELVITYS SAKSAN MARKKINOISTA HINTA | SAKSAN MARKKINASELVITYKSEN HINTA

MARKKINASELVITYS

- L -

Projekti toteutetaan 6-8 viikon kuluessa.
Asiantuntijapalvelun kesto: 8 päivää

Markkinaselvitys Saksa | Markkinatutkimus Saksa | Markkinatutkimuksen rahoitus | Markkinatutkimuksen hinta Saksa

MIKSI

1. Markkinaselvitys on oiva tuki asioiden ja päätösten helpottamiseksi. Se tukee oikean strategian valinnassa Saksan markkinoita varten.

2. Markkinaselvityksen avulla tunnistaa oman toimialan menestymisen edellytykset Saksassa.

3. Markkinaselvitys pienentää väärien valintojen riskiä.

4. Markkinaselvityksellä saavutetaan kilpailuetuja sekä saadaan mahdollisesti uusia ideoita ja vinkkejä omaan tuotteeseen.

5. Markkinaselvitys lisää ymmärrystä Saksan markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista ja se on väline myynnin kasvuun.

Markkinaselvitys Saksa | Markkinatutkimus Saksa | Markkinatutkimuksen rahoitus | Markkinatutkimuksen hinta Saksa

SISÄLTÖÄ *

Markkina-analyysi

 • markkinoiden potentiaali, mahdollisuudet, tarpeet, rakenne ja suuruus
 • tulevaisuuden trendit ja muutokset
 • standardit ja säännöt
 • tärkeät toimijat ja verkostot
 • media ja vaikutuskanavat/markkinointi
 • mahdolliset asiakassegmentit
 • asiakkaiden ominaispiirteet, tarpeet ja ostovoima
 • tuotteen viennin edellytykset (mm. sertifioinnit ja lainsäädäntöön liittyvät tekijät)


Kilpailija-anayysi

 • kilpailijoiden kartoitus; ominaispiirteet, vahvuudet ja heikkoudet
 • kilpailijoiden käyttämät markkinointi- ja myyntikanavat sekä hinnoittelu


Tuote- ja palvelukartoitus

 • tuotteiden/palvelujen markkinaosuudet, alueellisuus ja hintataso
 • tarvittavat sertifioinnit


Järjestämme myös yritystapaamisia sekä toimimme tarpeiden mukaan neuvotteluapuna.


*) Sisältö vaihtelee asiakkaan tarpeiden mukaan.

Markkinaselvitys Saksa | Markkinatutkimus Saksa | Markkinatutkimuksen rahoitus | Markkinatutkimuksen hinta Saksa

TULOS

Jokainen markkinaselvitys toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti, jolloin metodit, markkinaselvityksen kesto sekä saadut tulokset vaihtelevat projektista riippuen. Markkinaselvityksen tulos on markkinan kuvaus, jossa kerrotaan mm. markkinan ensisijaiset mahdollisuudet ja muutostrendit, analysoidaan kilpailuympäristö ja arvioidaan markkinapotentiaali tai markkinoiden edellytykset selvityksen kohteena olevalle liiketoiminnalle.

Markkinaselvitys Saksa | Markkinatutkimus Saksa | Markkinatutkimuksen rahoitus | Markkinatutkimuksen hinta Saksa

MISTÄ RAHOITUS?

Lukuisat yritykset ja omatkin asiakkaamme ovat hyödyntäneet Business Finlandin rahoitusta nimenomaan markkinaselvityksen teettämiseen. Markkinaselvityksen rahoittamiseen voi hyödyntää esimerkiksi Business Finlandin Market Explorer tai Tempo -rahoitusta:

Market Explorer

 • Pk- ja Midcap-yrityksille.
 • Yrityksille, jotka etsii tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille uusia markkinoita ulkomailta.
 • Rahoituksella voi ostaa asiantuntijapalveluita, joilla saa uutta tietoa ja osaamista uudesta kansainvälisestä markkinasta.
 • Rahoituksen määrä on 5.000–10.000 euroa ja se kattaa 50 % projektin kustannuksista
 • Projektin kokonaisbudjetti voi siis olla 10.000–20.000 euroa.
 • Rahoitusta ei tarvitse maksaa takaisin. 


Tempo

 • Startup-, pk- ja midcap-yrityksille.
 • Yrityksille, jotka haluavat kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.
 • Rahoituksen avulla voi parantaa valmiuksia kansainväliseen kasvuun, testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta tai kartoittaa kysyntää uudella markkinalla.
 • Rahoituksen määrä on 50.000 euroa ja se kattaa 75 % projektin kustannuksista.
 • Projektin kokonaisbudjetti voi siis olla 66.667 euroa.
 • Rahoitusta ei tarvitse maksaa takaisin. 

PARTNER-/EDUSTAJAHAKU | Jos etsin mahdollisen saksalaisen myyntiagentin, jakelijan, jälleenmyyjän, myynti- tai yrityskumppanin kartoitusta  << lue lisää täältä >>

Markkinaselvitys Saksa | Markkinatutkimus Saksa | Markkinatutkimuksen rahoitus | Markkinatutkimuksen hinta Saksa