Tietosuojaseloste 

SILTA Market Entry Germany on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä ja kunnioittamaan henkilötietojen tietosuojaa. 

Haluamme varmistaa, että asiakkaidemme, liikekumppaniemme, työntekijöidemme sekä kaikkien yksityishenkilöiden henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja läpinäkyvästi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalainsäädännön tietoturvavelvoitteita noudattaen. 

Tämä henkilötietoja ja tietosuojaa koskeva julkilausuma kertoo, miten ja minkälaisia henkilötietoja keräämme verkkosivustojemme kautta ja kuinka varmistamme henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn ja tietoturvavelvoitteiden noudattamisen. Pyydämme, että et jatka verkkosivujemme (www.silta.one) ja palveluidemme käyttöä, jos et hyväksy sitä, miten henkilötietojasi käsitellään julkilausuman mukaisesti. 


1 Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
 

SILTA Market Entry Germany
Mari Kutila
 

Am Tonteich 7
21521 Wohltorf
Germany
 

+49 4104 929 1791
[email protected] 


2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen. Kerättyjä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen sekä muun muassa toimenantojen, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, raportoinnin ja markkinoinnin tarpeisiin. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. 


3 Rekisterin tietosisältö 

Henkilöt, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen yritysasiakkaan yhteyshenkilöt ja rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt. Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut samankaltaiset asiakassuhteeseen ja toimenantoihin liittyvät tiedot. 

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. 


4 Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa sivuston yhteyslomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Käytämme Google Analytics -palvelua sivustomme analysoimiseen. Google Analytics kerää tietoa sivuston kävijöiden liikkeistä. Hyödynnämme tätä palvelua esimerkiksi sivustomme liikenteen seuraamiseen. 

5 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella. 


6 Rekisterin suojauksen perusteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 


7 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 


8 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 


9 Evästeet 

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä hyödynnetään, kun käyttäjän tietoja halutaan tallentaa tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Kuten useimmat nettisivustot, myös www.silta.one  käyttää evästeitä liikenteen seurantaan sekä sisällön optimointiin. Sivustollamme käydessäsi hyväksyt evästetietojen käytön. 

Sivustomme käyttää muun muassa Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Palvelu tuottaa anonyymia tilastotietoa käyttäjistämme ja prosessoi evästeiden tuottamaa tietoa, minkä avulla saamme selville sivukäyntien lukumäärän, käyttäjien lukumäärän, mitä selaimia käyttäjät käyttävät ja missä maassa, kaupungissa tai alueella käyttäjät ovat. Lisätietoja löytyy oheisten linkkien takaa:

Google Analytics privacy overview.
Opt out of Google Analytics tracking 

Evästeitä voi yleensä poistaa tai rajoittaa selainkohtaisia asetuksia muokkaamalla. Selaimen asetuksista voi esimerkiksi estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista. Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin sivustomme toiminnoista saattavat lakata toimimasta. Jos haluat rajoittaa tai estää evästeet voit tehdä sen selaimesi asetusten avulla. Lisätietoa www.aboutcookies.org. Huomioithan, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. 


10 Sinun oikeutesi 

Jos keräämme tai käsittelemme sinusta kerättyjä henkilötietoja, sinulla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet: 

• voit peruuttaa antamasi suostumuksen koska tahansa, jos henkilötietojasi on käsitelty 
   suostumuksesi perusteella
 • voit pyytää rekisterinpitäjältä vahvistuksen siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä sinua 
   koskevia henkilötietoja vai ei
 • voit pyytää pääsyn sinua koskeviin henkilötietoihin ja saada niistä jäljennöksen
 • voit pyytää henkilötietojesi oikaisemista tai poistamista
 • voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää sen rajoittamista
 • voit pyytää siirtämään henkilötietosi järjestelmästä toiseen. 

Jos haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä sähköpostitse [email protected]. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetun toimistoon. 

 

11 Muutokset tietosuojaa koskevaan julkilausumaan
Tarkistamme julkilausuman säännöllisesti ja teemme siihen ajoittain muutoksia. Jos teemme julkilausumaan muutoksia, ilmoitamme muutoksen voimaantulopäivämäärän muutetussa julkilausumassa ja muutettu julkilausuma tulee voimaan kyseisestä päivämäärästä alkaen. Kehotamme lukemaan julkilausuman säännöllisesti uusien muutosten tarkistamiseksi. 


Tätä tietosuojaa koskeva julkilausumaa on viimeksi päivitetty 5.5.2021.